Wie oefent leert snel veilig en zelfstandig fietsen door Den Haag. Deze fietsroute door Bezuidenhout bereidt kinderen voor op het praktisch verkeersexamen Den Haag.

Het praktisch verkeersexamen wordt afgenomen op de meeste basisscholen in Den Haag, in samenwerking met de gemeente. Leer je kind veilig deelnemen aan het verkeer. Deze route helpt om je kind voor te bereiden op het verkeersexamen op school.

Oefenroute verkeersexamen Bezuidenhout
Dit is de fietsroute om te oefenen:
1. Ontvangst Parkeerterrein Zwembad Overbosch
2. Start Carel Reinierszkade
3. Rechtsaf De Sillestraat
4. Schuinrechts De Sillestraat
5. Linksaf Van Lansbergstraat
6. Rechtsaf Loudonstraat
7. Rechtsaf Stuyvesantplein
8. Rechtsaf Stuyvesantstraat
9. Linksaf De Sillestraat
Oefenen met veilig fietsen
10. Linksaf Altingstraat
11. Rechtsaf Pahudstraat
12. Linksaf Willem van Outhoornstraat
13. Rechtsaf Joan Maetsuyckerstraat
14. Rechtsaf De Sillestraat
15. Oversteken Merkusstraat / Pahudstraat
16. Rechtsaf Om het plein heen de Sillestraat volgen
17. Linksaf Altingstraat
18. Rechtsaf Merkusstraat
19. Rechtdoor Volg de Merkusstraat
20. Rechtsaf Ehrensplein
21. Finish Hoek Ehrensplein/Carel Reinierszkade

Bekijk de route met oefenvragen in dit filmpje: